kjell.hultberg@gmail.com
Pastor Vakant
Missionärer Carina Winberg
Caixa Postal 355 Chimoio, Moçambique
Webmasters Johan Hultberg Emil Hultberg Kom gärna  med idéer! Ordförande Lars Dahlqvist Furusjö Svenshult 1 566 91  Habo Tel. 070-913 60 68  svenshult1@gmail.com
Kyrkan Furusjö Allianskyrka
Strandvägen 8 566 91 Habo
 nr. 123 268 40 17 Bankgiro nr. 5082-9803